Crema Batida y Loa Bastigos

Kaks meest, kaks visiooni, üks muusikaline moodustis. Tantslevad Latin rütmid, kõrvakilesi prooviline panev bassiliin, pehmekeelne retsitatiiv ja umkaudselt hääles trompet.